Z pytaniem wystąpiła spółka z Belgii, której dochody są w całości opodatkowane w tamtym kraju, niezależnie od miejsca ich osiągnięcia. Zamierza ona kupić w Polsce kilka nieruchomości, a potem je wynajmować. W związku z tym zarejestruje się tu jako czynny podatnik VAT. Nie będzie jednak posiadać w naszym kraju jakiejkolwiek stałej placówki, przez którą byłaby wykonywana działalność, czyli zagranicznego zakładu (w szczególności nie będzie tu mieć oddziału, przedstawicielstwa, biura itp.).
W związku z planowanym uzyskiwaniem w Polsce przychodów z nieruchomości spółka będzie płacić od nich w naszym kraju podatek dochodowy, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT w związku z art. 6 ust. 1 konwencji między Polską a Belgią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.