Z pytaniem wystąpiła spółka z Belgii, której dochody są w całości opodatkowane w tamtym kraju, niezależnie od miejsca ich osiągnięcia. Zamierza ona kupić w Polsce kilka nieruchomości, a potem je wynajmować. W związku z tym zarejestruje się tu jako czynny podatnik VAT. Nie będzie jednak posiadać w naszym kraju jakiejkolwiek stałej placówki, przez którą byłaby wykonywana działalność, czyli zagranicznego zakładu (w szczególności nie będzie tu mieć oddziału, przedstawicielstwa, biura itp.).
W związku z planowanym uzyskiwaniem w Polsce przychodów z nieruchomości spółka będzie płacić od nich w naszym kraju podatek dochodowy, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT w związku z art. 6 ust. 1 konwencji między Polską a Belgią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Spółka chciała się upewnić, czy nie będzie musiała przekazywać szefowi KAS swojego sprawozdania finansowego, sprawozdania z badania i odpisu uchwały zgromadzenia wspólników zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Słowem, nie dotyczą jej obowiązki, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o CIT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na to, że spółka nie podlega przepisom ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Na jej podstawie muszą prowadzić rachunkowość tylko przedsiębiorcy zagraniczni, którzy utworzyli w Polsce oddział (przedstawicielstwo).
Tak więc obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, nie stosuje się do spółki, która podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko w stosunku do dochodów osiąganych tu z tytułu wynajmu nieruchomości (art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT), a która jednocześnie nie prowadzi w naszym kraju działalności poprzez zagraniczny zakład, przedstawicielstwo, oddział – wyjaśnił organ.
W tej sytuacji za bezprzedmiotowe uznał pytanie spółki, czy będzie ona musiała sporządzać i poddawać badaniu sprawozdanie finansowe oraz przekazywać je szefowi KAS wyłącznie w części odnoszącej się do działalności prowadzonej w Polsce, z tytułu której dochody podlegają opodatkowaniu zgodnie z polskimi przepisami.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.486.2020.1.BG