Chodziło o przedsiębiorcę, który od połowy 2020 r. świadczy usługi budowlane, montuje turbiny wiatrowe, naprawia je i konserwuje. Usługi te są zaliczane do PKWiU 42.99 – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 43.99 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych.
Mężczyzna jest podwykonawcą, m.in. przygotowuje wszystkie elementy wiatraka, w tym klucze potrzebne do skręcania śrub. Przygotowuje też do montażu następujące elementy wiatraka: wieżę, nesel, skrzydła oraz dziób, na których opiera się ostateczna konstrukcja elektrowni wiatrowej.
Podatnik chciał wiedzieć, czy może świadczone usługi opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. w przypadku budowy elektrowni wiatrowych oraz 8,5 proc. w przypadku naprawy i konserwacji turbin. Uważał, że może stosować obie stawki, w zależności od wykonywanych prac.
Dyrektor KIS częściowo się z nim zgodził. Wyjaśnił, że zasadniczo przychody z wykonywanych przez podatnika usług budowlanych (jako podwykonawca) mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku budowy elektrowni wiatrowej usługi budowlane związane z jej częścią budowlaną (stanowiącą budowlę w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) mogą być opodatkowane 5,5-proc. stawką – zgodził się organ z podatnikiem. Nie zgodził się natomiast co do pozostałych usług, które w myśl prawa budowlanego nie dotyczą budowli. Uznał, że naprawy i konserwacja nie mogą zostać uznane za roboty budowlane i opodatkowane według 8,5-proc. stawki ryczałtu.
Organ wyjaśnił, że wyłączone z opodatkowania ryczałtem są usługi dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek, które obejmują przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich.
Ryczałtem mogą być więc objęte tylko takie roboty budowlane związane z budową elektrowni, które nie są wykonywane w ramach realizacji na własny rachunek projektów inwestycyjnych.
Organ zaznaczył, że interpretacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego do końca 2020 r. Nie badał więc zmian w przepisach, które weszły w życie od 1 stycznia br.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011. 872.2020.1.MR