Chodziło o przedsiębiorcę, który od połowy 2020 r. świadczy usługi budowlane, montuje turbiny wiatrowe, naprawia je i konserwuje. Usługi te są zaliczane do PKWiU 42.99 – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane oraz PKWiU 43.99 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej niesklasyfikowanych.
Mężczyzna jest podwykonawcą, m.in. przygotowuje wszystkie elementy wiatraka, w tym klucze potrzebne do skręcania śrub. Przygotowuje też do montażu następujące elementy wiatraka: wieżę, nesel, skrzydła oraz dziób, na których opiera się ostateczna konstrukcja elektrowni wiatrowej.