Sprawa dotyczyła gminy, która zgodnie z prawem oświatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) ma realizować zadanie dowozu do przedszkoli niepełnosprawnych dzieci i uczniów. Zwraca ona rodzicom koszty dowodu dziecka do przedszkola własnym samochodem na podstawie podpisanych umów. Wysokość zwrotu jest obliczana zgodnie z art. 39a ust. 2 prawa oświatowego.
Gmina zapytała, czy zwrot kosztów przejazdu dzieci do przedszkoli jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Innymi słowy, czy rodzice, którzy dostają od samorządu zwrot kosztów, uzyskują przychód, od którego powinni zapłacić PIT, czy też jest on zwolniony z podatku.