Opiekun niepełnosprawnego dziecka do lat 16 nie odliczy w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na usługi opiekuńcze – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Przypomniał on, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o PIT można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na:
a) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się;
Reklama
b) usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa.
Problem polega na tym, że dzieci, które nie ukończyły 16 lat, nie są zaliczane do jakiejkolwiek z trzech grup inwalidztwa (art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) Kryteria oceny ich niepełnosprawności są określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 1 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. poz. 162 ze zm.) i brak jest w nim podziału na jakiekolwiek grupy.
W efekcie rodzic, który ponosi wydatki na specjalistyczną opiekę świadczoną na rzecz niepełnosprawnego dziecka, nie odliczy ich w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Potwierdza to najnowsza interpretacja.
Chodziło o matkę, która w latach 2016–2019 finansowała specjalistyczną pomoc dla małoletniego syna chorego na autyzm. Usługi świadczone były w ośrodku pomocy społecznej, gdzie specjaliści uczyli dziecko m.in. umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i funkcjonowania w społeczeństwie. Oferowali mu też wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne i ułatwiali dostęp do edukacji i kultury.
Matka sądziła, że poniesione w tym celu wydatki może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wskazywała, że jej syn ma orzeczenie o niepełnosprawności z którego wynika, że w związku z ograniczeniami funkcjonalnymi wymaga zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i techniczne. Dyrektor KIS zwrócił jednak uwagę na to, że art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o PIT mówi jedynie o usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do pierwszej grupy inwalidzkiej. Natomiast małoletnie dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów, nie są zaliczane do pierwszej ani żadnej innej grupy inwalidzkiej. Tak więc nie można odliczyć wydatków poniesionych na specjalistyczną opiekę dla nich.
Podobnie dyrektor KIS stwierdził w interpretacji z 2 listopada 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.350. 2018.2.IL). Wtedy również chodziło o koszty specjalistycznej opieki nad dzieckiem z autyzmem.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 listopada 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.631.2020.1.MM