Podczas konsultacji projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości pojawiły się uwagi do zmian dotyczących podpisywania rocznych raportów. Niektóre organizacje, np. Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), uważają nawet, że w ogóle należałoby z nich zrezygnować. Chodzi tu o propozycję Ministerstwa Finansów, która zakłada, że roczne sprawozdanie będzie mogła sygnować jedna osoba z zarządu, jeżeli od pozostałych członków otrzyma oświadczenie potwierdzające, że raport spełnia wymogi ustawy o rachunkowości. O planach zmiany tych zasad pisaliśmy w artykule „Łatwiej będzie podpisać roczne sprawozdania” (DGP nr 234/2020).
Nowe rozwiązanie