Minimalna suma gwarancyjna dla przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe będzie wynosić 10 tys. euro – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Zmiana ta jest związana z deregulacją biur rachunkowych, która zacznie obowiązywać 10 sierpnia br. Wprawdzie do prowadzenia takiej działalności nie będą już potrzebne uprawnienia (doradcy podatkowego, biegłego rewidenta) ani certyfikat księgowy, ale nadal prowadzący księgi rachunkowe będą musieli się ubezpieczać.
Obecnie minimalna suma gwarancyjna polisy OC w odniesieniu do jednego zdarzenia zależy od przedmiotu działalności biura. Ten, kto równolegle wykonuje czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, musi się ubezpieczyć od kwoty wynoszącej równowartość 15 tys. euro.
Jeżeli biuro zajmuje się tylko prowadzeniem pełnych ksiąg, to minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość 10 tys. euro, a jeżeli wyłącznie doradztwem podatkowym – 5 tys. euro.
Po deregulacji suma będzie jedna – wyniesie 10 tys. euro.
Osoby bez uprawnień (np. doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta) w ogóle nie będą musiały się ubezpieczać, jeśli prowadzą np. tylko księgi przychodów i rozchodów lub wypełniają swoim klientom deklaracje podatkowe.
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Dla umów ubezpieczenia zawartych w 2014 r., ale po dacie wejścia w życie nowego rozporządzenia, minimalna suma będzie wynosić 41 631 zł. Wynika to z przemnożenia 10 tys. euro przez średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 2 stycznia 2014 r. (wynoszący 4,1631 zł za euro). Przelicznik będzie bowiem taki sam, jak dotychczas – decydować będzie kurs ogłoszony przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – w konsultacjach.