Wynika ona z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 72) i wchodzi w życie z 1 lutego br. Tego dnia uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Ma go prowadzić dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Nowy rejestr zastąpi dotychczasowe 44 wykazy prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych.
Będą musieli się w nim zarejestrować: podatnicy akcyzy, pośredniczące podmioty węglowe i gazowe, a także inne podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe).
Z danych przekazanych redakcji DGP przez Ministerstwo Finansów wynika, że w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych:
Reklama
  • 75 153 podatników akcyzy będzie musiało uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne na nowych zasadach,
  • 316 pośredniczących podmiotów gazowych i 13 660 pośredniczących podmiotów węglowych będzie musiało się zarejestrować.
Zgłoszenie rejestracyjne lub jego aktualizację trzeba będzie złożyć za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
‒ Dla nowych podatników, inicjujących działalność opodatkowaną akcyzą, rejestracja na obecnej Platformie PUESC staje się wyzwaniem. Mam nadzieję, że po zmianach będzie to prostsze – mówi Jacek Arciszewski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię.
Nowy obowiązek nie będzie dotyczył osób zużywających gaz LPG do celów grzewczych. Będą mogły zarejestrować się dobrowolnie. ©℗