Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) dotyczącym przychodu z nieodpłatnych świadczeń stało się jasne, że przychód powstaje wtedy, gdy korzyść może zostać przypisana indywidualnemu pracownikowi.
Firma, która wystąpiła o interpretację, zamierza wykupić OC dla księgowych i osób zajmujących się obsługą płac. We wniosku o interpretację podała, że rozważa zarówno polisy indywidualne, jak i grupową.