Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniami z 28 grudnia 2020 r:
Powiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego podatnicy dostaną w styczniu br. od swojego nowego organu.