W poniedziałek mija termin, do kiedy właściciele pojazdów z jednym rzędem siedzeń, kupionych przed 1 kwietnia, muszą uzyskać zaświadczenie z okręgowej stacji. Inaczej stracą prawo do odliczania całego VAT
– Nieprzeprowadzenie badań do 30 czerwca spowoduje obowiązek korekty deklaracji za kwiecień i maj, w których odliczony został cały podatek, a w deklaracji za czerwiec – ograniczenie prawa do odliczenia VAT jedynie do 50 proc. – wyjaśnia Dorota Borkowska-Chojnacka, doradca w Grant Thornton.
Taki skutek spowoduje spóźnienie choćby o jeden dzień. – Wówczas dopiero od wydatków od 1 lipca będzie można odliczać cały VAT – wyjaśnia ekspertka.

Jakie samochody

Konieczność powtórzenia badań technicznych między 1 kwietnia a 30 czerwca wynika z przepisów przejściowych ustawy zmieniającej zasady rozliczania VAT od aut o masie nieprzekraczającej 3,5 tony.
Chodzi o pojazdy kupione przed 1 kwietnia 2014 r., wymienione w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Przede wszystkim są to auta, inne niż samochody osobowe, które mają jeden rząd siedzeń oddzielony od otwartej części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. Są to także pojazdy, które mają oddzielną kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków stanowiących konstrukcyjnie oddzielne elementy.
– Co do zasady pojazdy te, z uwagi na swoje cechy konstrukcyjne, są automatycznie uznawane za służące wyłącznie do działalności gospodarczej lub takie, w odniesieniu do których możliwość użycia do innych celów jest z założenia ograniczona – wyjaśnia Agnieszka Chamera, doradca podatkowy, partner PKF. Z definicji dają one prawo po potrącenia 100 proc. VAT zapłaconego zarówno przy ich zakupie, jak i w ramach wydatków eksploatacyjnych.
Nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego sposobu ich wykorzystywania (na formularzu VAT-26) ani prowadzić ewidencji przebiegu ze szczegółowym opisem tras przejazdów.
Potrzebne jest jedynie zaświadczenie okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Stare pojazdy

Właściciele pojazdów kupionych przed 1 kwietnia muszą – chcąc odliczać cały VAT od wydatków eksploatacyjnych – zrobić dodatkowe badanie techniczne najpóźniej 30 czerwca. Nie ma znaczenia, że badanie takie zrobił już wcześniej, np. przy zakupie. Trzeba je powtórzyć.
Wyjątkiem są auta z jednym rzędem siedzeń zaliczane do wielozadaniowych i vanów. W tym wypadku dotychczasowe zaświadczenia wydane przed 31 marca zachowują swoją ważność.

Przeróbki w autach

Każda przeróbka pojazdu pozbawiająca go cech szczególnych, wskazanych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy VAT (np. montaż dodatkowego siedzenia) powoduje, że mamy do czynienia już z innym pojazdem.
– Wówczas od dnia wprowadzenia tych zmian podatnik traci prawo do całkowitego odliczenia podatku od wydatków z nim związanych, chyba że udowodni, iż samochód wykorzystuje tylko do działalności gospodarczej – potwierdza Agnieszka Chamera. Podkreśla, że w tym wypadku wiązałoby się to z koniecznością złożenia VAT-26 i zaprowadzenia ewidencji przebiegu ze szczegółowym opisem tras przejazdów.
Jeżeli więc zmiany zostaną wykonane np. 20 sierpnia 2014 r. i potwierdzone fakturą, to prawo do pełnego odliczenia będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków poniesionych przed tą datą – wyjaśnia Dorota Borkowska-Chojnacka, doradca w Grant Thornton. Jeśli natomiast podatnik nie posiada faktury za usługę przeróbki, nie potrafi wykazać się innymi dokumentami wskazującymi na termin dokonania przeróbki, straci prawo do odliczenia 100 proc. podatku począwszy już od kwietnia.

Korekta podatku

Podatnicy, którzy kupili po 1 kwietnia samochód z cechami konstrukcyjnymi uprawniającymi do pełnego odliczania VAT i dokonają w nim zmian, muszą też pamiętać o konieczności skorygowania podatku naliczonego związanego z jego nabyciem. Okres korekty dla pojazdów o wartości powyżej 15 tys. zł wynosi 60 miesięcy. To oznacza, że – w zależności od terminu przeróbki – korekty należy dokonać w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Przykład

Załóżmy, że do samochodu kupionego w kwietniu, od którego odliczono 100 proc. VAT w wysokości 10 tys. zł, zostaną wprowadzone w sierpniu zmiany, a podatnik będzie miał fakturę dokumentującą dzień wprowadzania tych modyfikacji. Jeśli udowodni, że będzie wykorzystywał go wyłącznie do działalności gospodarczej (m.in. złoży VAT-26, zaprowadzi ewidencję przebiegu), to nie musi korygować podatku naliczonego. W przeciwnym razie nastąpi zmiana kwalifikacji samochodu – od tego dnia będzie on uznawany za użytkowany dla celów mieszanych, tj. również prywatnych.

– Wówczas w deklaracji za sierpień należy skorygować podatek już odliczony z tytułu nabycia samochodu w proporcji do pozostałego okresu korekty, czyli o kwotę 9333 zł (10 tys. zł × 56/60) – wyjaśnia Dorota Borkowska-Chojnacka.
Więcej w tygodniku
●Podatki i księgowość, już w poniedziałek, w artykule „Ostatni dzień na badanie pojazdu”, str. C3
Tylko dla prenumeratorów