Ograniczona została też możliwość rozliczania strat przy restrukturyzacjach. Najwięksi podatnicy muszą ujawnić strategię podatkową.
Zmiany te wynikają z nowelizacji z 28 listopada 2020 r. ustaw o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).