Działania kontrolne były skierowane przede wszystkim na zwalczanie szarej strefy – wyjaśnia Ministerstwo Finansów, wskazując na ograniczenia wynikające z epidemii.
Z danych MF wynika, że w trzech pierwszych kwartałach mijającego roku Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła prawie 1,6 tys. kontroli celno-skarbowych, a kwota ustaleń wyniosła 4,7 mld zł.