Zmiany w CIT w centrum zainteresowań

Podatki, jak wiele innych dziedzin, naznaczone były pandemią koronawirusa. Widać to przede wszystkim po liczbie spraw rozpatrywanych przez sądy. Szczegółowo pokaże to pewnie sprawozdanie z działalności sądów (zwykle jest publikowane w marcu-kwietniu). Jeśli chodzi o spory o meritum, to COVID-19 zobaczymy na wokandzie sądów pewnie dopiero w 2021 r.