W sumie w całym 2019 r. 94 państwa (w tym Polska) wymieniły się danymi o 7 tys. tego typu dokumentów – wynika z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Wydawany co roku raport jest podsumowaniem efektów automatycznej wymiany danych o transgranicznych interpretacjach i uprzednich porozumieniach cenowych (ang. advanced pricing agreements – APA) nie tylko pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ale też pomiędzy innymi państwami, które przyjęły rekomendacje OECD przewidziane w tzw. projekcie BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting).