Eksperci przedstawili 12 czerwca 2014 r. krytyczną opinię na temat wpływu regulacji dotyczących podatku VAT na wewnątrzwspólnotowe transakcje dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami. Z opinią można zapoznać się tutaj. Ich zdaniem obecny system opodatkowania musi ulec zmianie, gdyż w jego konsekwencji przedsiębiorcom bardziej opłaca się import bądź eksport towarów i usług spoza UE niż nawiązanie kontaktów handlowych z firmą z innego państwa członkowskiego.

Obecne regulacje szczególnie uderzają w małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają utrudnione kontakty biznesowe w ramach UE - podkreślili eksperci. Problemami są przede wszystkim zbyt długi okres oczekiwania na zwrot VAT, nieproporcjonalne koszty ponoszone przez poszczególne państwa na badanie czy nie naruszono procedur podatkowych. Dodatkowo zbyt wielkie koszty generuje niespójność systemu, której efektem są spory między państwami a KE rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.