Po opisanych przez "Dziennik Gazetę Prawną" wnioskach "grupy siedmiu" następna unijna grupa ekspercka przedstawiła opinię dotyczącą wspólnotowego systemu podatku od towarów i usług (chodzi o organ doradczy powołany 26 czerwca 2012 r. przez Komisję Europejską do pomocy w pracach nad reformą obowiązującego systemu VAT).

Eksperci przedstawili 12 czerwca 2014 r. krytyczną opinię na temat wpływu regulacji dotyczących podatku VAT na wewnątrzwspólnotowe transakcje dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami. Z opinią można zapoznać się tutaj. Ich zdaniem obecny system opodatkowania musi ulec zmianie, gdyż w jego konsekwencji przedsiębiorcom bardziej opłaca się import bądź eksport towarów i usług spoza UE niż nawiązanie kontaktów handlowych z firmą z innego państwa członkowskiego.

Obecne regulacje szczególnie uderzają w małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają utrudnione kontakty biznesowe w ramach UE - podkreślili eksperci. Problemami są przede wszystkim zbyt długi okres oczekiwania na zwrot VAT, nieproporcjonalne koszty ponoszone przez poszczególne państwa na badanie czy nie naruszono procedur podatkowych. Dodatkowo zbyt wielkie koszty generuje niespójność systemu, której efektem są spory między państwami a KE rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zdaniem ekspertów zbyt dużym wydatkiem jest także administracyjny pobór VAT. Aby go zmniejszyć zalecają oni wykorzystanie w większym stopniu nowoczesnych technologii, a przede wszystkim stworzenie nowego, prostego i jednolitego systemu VAT. Prace nad nim powinny być priorytetem zarówno KE, państw członkowskich jak też Rady i Parlamentu Europejskiego. Eksperci apelują aby nowy system opodatkowania został wdrożony najpóźniej do końca 2019 r.