Płatności pobierane przez jednostki budżetowe gminy w związku z wywozem i utylizacją śmieci nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, mają bowiem charakter opłaty publicznoprawnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Wyrok dotyczy jednostki budżetowej gminy, która zarządza lokalami i budynkami. W imieniu samorządu zawiera ona umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Jako zarządca ma obowiązek złożyć dla każdej nieruchomości deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki te przenosi na użytkowników poszczególnych lokali - w przypadku mieszkań kwota ta jest wyszczególniona na powiadomieniu najemcy o wysokości opłat miesięcznych, a w przypadku lokali użytkowych stanowi oddzielną pozycję na fakturze z adnotacją, że nie podlega przepisom ustawy o VAT. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości czynszu.

Jednostka spytała dyrektora izby skarbowej, czy zobowiązana jest odprowadzać VAT od tej opłaty. We wniosku o interpretację podatkową podkreśliła, że nie spełnia ona definicji ani towaru, ani usługi, stanowi natomiast opłatę administracyjną, która nie podlega przepisom ustawy o VAT.