Przedsiębiorca, który sprzedaje papierosy powyżej ich maksymalnej ceny detalicznej, powinien zapłacić podatek według sankcyjnej stawki 70 proc. – potwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Chodziło o przedsiębiorcę prowadzącego stację paliw. Sprzedawał na niej papierosy powyżej maksymalnej ceny detalicznej. Oznaczone one były podatkowymi znakami akcyzy, ale część banderol była już nieważna. Nie było natomiast banderol legalizacyjnych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli urząd celny nakazał przedsiębiorcy zapłatę podatku według sankcyjnej stawki. Wynosi ona 70 proc. maksymalnej ceny detalicznej papierosów, zgodnie z art. 99 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.).
Co do zasady sankcja ta dotyczy sprzedaży papierosów powyżej kwoty stanowiącej sumę maksymalnej ceny detalicznej oraz 1,30 zł, czyli należności za znaki legalizacyjne. W tym wypadku jednak urząd uznał, że wystarczy sam fakt, iż przedsiębiorca sprzedawał je powyżej ceny detalicznej i bez znaków legalizacyjnych. Tego samego zdania była izba celna.
Przedsiębiorca złożył więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Przyznał, że wprawdzie papierosy były zbyt drogie, ale i tak tańsze od sumy maksymalnej ceny detalicznej i 1,30 zł. Zarzucił więc organom naruszenie art. 8 ust. 5 ustawy.
WSA podtrzymał jednak decyzje organów podatkowych. Wyjaśnił, że skoro papierosy nie były w ogóle oznaczone znakami legalizacyjnymi, to ta część przepisu, na którą powołuje się przedsiębiorca, nie znajdzie zastosowania. Wystarczyło więc, że sprzedawał je powyżej maksymalnej ceny detalicznej bez odpowiedniej banderoli, aby musiał teraz zapłacić akcyzę według sankcyjnej stawki – podsumował WSA.
Wyrok nie jest prawomocny.
Rodzaje banderol
Znaki legalizacyjne stosowane są w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów nieoznaczonych lub oznaczonych nieprawidłowo, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy przeznaczone są do dalszej sprzedaży. Takie banderole umieszczane są na opakowaniach jednostkowych wyrobów akcyzowych tak, aby ich zdjęcie lub otwarcie opakowania powodowało trwałe i widoczne uszkodzenie znaku.
Znaki podatkowe nanosi się na wyroby w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Taki obowiązek mają stosować zarejestrowane podmioty będące m.in. podmiotami prowadzącymi składy podatkowe bądź importerami.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 14 maja 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 16/14).