W opublikowanym projekcie zmian w rozporządzaniu w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych (Dz.U. 2013 r. poz. 56 ze zm.), resort zaproponował możliwość oznaczania puszek samoprzylepnymi banderolami. Przy tym nie trzeba będzie składać wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia tych znaków na nietypowe opakowania.

Jak wyjaśnia ministerstwo w uzasadnieniu do zmian, podmioty nadal będą mogły oznaczać wyroby spirytusowe i winiarskie w puszkach dotychczas stosowanymi banderolami. W tym przypadku, jak dotychczas, podmiot będzie musiał złożyć wniosek do naczelnika urzędu celnego o wskazanie sposobu właściwego sposobu ich nanoszenia.