Ponad 52 mln złotych z tytułu nienależnych zwrotów podatku VAT i obniżenia wymiaru tego podatku kosztowało Skarb Państwa działanie zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej tzw. puste faktury. Podejrzanych o oszustwa podatkowe jest 81 osób – przy czym funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Kielc, prowadzący tę sprawę, podkreślają, że jest ona rozwojowa, więc liczba podejrzanych osób może się zwiększyć.

Kieleckie CBŚ rozpracowywało gang wraz z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie oraz Kontrolą Skarbową. Jak dotąd udało się ujawnić ponad 3000 „pustych” faktur i 300 podmiotów, które były ich odbiorcami.

Rozbita przez CBŚ grupa przestępcza zajmowała się wyszukiwaniem osób, które godziły się, by na ich nazwiska zakładać firmy. Następnie firmy te wystawiały „puste” faktury, na podstawie których ich odbiorcy obniżali należny podatek od towarów i usług lub uzyskiwali nienależne zwroty oraz dodatkowo obniżali zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. W toku śledztwa, przy współpracy z Kontrolą Skarbową ustalono, że firmy założone na zlecenie gangu wystawiły faktury na co najmniej 164 mln zł netto.

W wyniku działań Kontroli Skarbowej część podatników – odbiorców faktur, a podejrzanych w sprawie, po doręczeniu im zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego dokonała korekt deklaracji podatkowych oraz uregulowała zaległości podatkowe. Wartość wpłat dokonanych z tego tytułu w 2014 r. do końca maja, wyniosła ponad 5,5 mln zł.

Równolegle z prowadzonym śledztwem w 2012 roku Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie prowadził postępowania kontrolne w trzech spółkach powiązanych osobowo. Ujawniono wówczas, że od 2008 r. podmioty te wystawiały faktury, głównie na fikcyjne usługi budowlane, usługi reklamowe, marketingowe i transportowe. Wartość ustaleń Kontroli Skarbowej wynikająca z wydanych decyzji i wyników kontroli (po korektach deklaracji) wyniosła 12,4 mln zł (kwota bez odsetek za zwłokę), z czego podejrzani wpłacili do budżetu państwa 6,3 mln zł.

Oprac. A.B.