Osoby niepełnosprawne korzystające z ulgi w PIT nie muszą na koniec każdego miesiąca pobierać faktury z apteki. Mogą to zrobić raz na trzy miesiące – poinformował wiceminister finansów.
Ulga na leki pozwala obniżyć dochód o różnicę między faktycznymi miesięcznymi wydatkami a kwotą 100 zł. Wysokość kosztów ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Musi z nich wynikać kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił.
W interpelacji (nr 25540/14) grupa posłów zaapelowała do ministra finansów, by wydatki na leki obliczać w stosunku rocznym, a nie miesięcznym (jako różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym roku a kwotą 1200 zł). Stwierdzili, że dziś pacjent powinien na koniec każdego miesiąca pobrać fakturę z apteki, w której się zaopatruje. Jest to uciążliwe dla osób schorowanych i niepełnosprawnych.
W odpowiedzi na interpelację resort wyjaśnił, że osoby niepełnosprawne korzystające z ulgi w PIT nie muszą na koniec każdego miesiąca pobierać faktury z apteki. Przypomniał, że na żądanie kupującego (osoby fizycznej) podatnik ma obowiązek wystawienia faktury – o ile żądanie zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty. Zdaniem ministerstwa najwygodniej dla pacjenta byłoby, gdyby przy realizacji recepty od razu pobierał fakturę. W ten sposób nie musiałby ponownie iść do apteki.
Odnosząc się do propozycji zmiany formuły odliczania, wiceminister wskazał, że zmieniłoby to zakres ulgi. Podatnik mógłby bowiem odliczyć również wydatki na leki nieprzekraczające 100 zł w skali miesiąca, np. wynoszące 5 zł miesięcznie. Z drugiej strony nie miałby w ogóle prawa do odliczenia, gdyby roczne koszty leków nie przekroczyły progu 1200 zł.
Według Ministerstwa Finansów proponowana przez posłów zmiana nie miałaby wpływu na obowiązki dokumentowania prawa do odliczenia. Z tych względów resort finansów nie rozważa zmiany sposobu obliczania ulgi.
Ważne
Odliczenie na leki przysługuje, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować stale lub czasowo