Dłużnik, który chce wydać swoim obligatariuszom towar w zamian za przysługującą im wierzytelność, nie uniknie zapłaty podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła Katowickiego Holdingu Węglowego, który wyemitował obligacje rzeczowe. W ramach ich wykupu zobowiązał się dostarczyć obligatariuszom odpowiednią ilość węgla.
Holding był przekonany, że w takiej sytuacji dostawa węgla będzie zwolniona z podatku akcyzowego, bo nie jest sprzedażą, zamianą ani darowizną, a tylko takie czynności podlegają akcyzie. We wniosku o interpretację pełnomocnicy spółki podkreślali, że przy wydaniu obligatariuszom węgla dochodzi jedynie do wygaśnięcia zobowiązania holdingu wobec swoich wierzycieli.
Izba Skarbowa w Katowicach nie zgodziła się z holdingiem. Stwierdziła, że wydanie węgla w ramach wykupu obligacji będzie podlegało podatkowi akcyzowemu, bo wbrew twierdzeniom holdingu świadczenie na rzecz obligatariuszy jest czynnością wydania wyrobu węglowego w zamian za wierzytelność. Izba wyjaśniła, że w chwili wydania wyrobów węglowych holding zwolni się z długu, a wierzytelność obligatariusza wygaśnie.
Izba zaznaczyła przy tym, że obowiązek zapłaty akcyzy nie wyklucza prawa holdingu do zwolnienia z podatku, na podstawie przepisów szczegółowych.
Holding zaskarżył tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd w pełni podzielił jednak zdanie izby. Wyjaśnił, że gdyby przyznać rację holdingowi, to prowadziłoby to do nierównego traktowania podatników w analogicznych sytuacjach.
Skargę spółki oddalił także Naczelny Sąd Administracyjny. W ustnym uzasadnieniu sędzia Grażyna Jarasz wyjaśniła, że generalną zasadą opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów energetycznych jest ich opodatkowanie w momencie wprowadzenia do konsumpcji. Wskazała, że w świetle prawa wspólnotowego podatek akcyzowy w tym wypadku staje się wymagalny w momencie dostawy wyrobów węglowych. Skoro więc holding wydał towar obligatariuszom, to należało pobrać podatek akcyzowy – uznał NSA.
Sąd kasacyjny zgodził się z izbą skarbową i z gliwickim sądem, że wydanie węgla obligatariuszom jest świadczeniem dokonywanym w zamian za wierzytelność.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt I FSK 1057/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia