Nowelizacja standardu dostosowują jego treść do zmienionych przepisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 – Świadczenia pracownicze. Znowelizowany KSR stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2014 rok obrotowy kończący, z możliwością wcześniejszego zastosowania.