Urzędy skarbowe nadal prowadzą postępowania w sprawie niezgłoszonych do opodatkowania dochodów, mimo że wyrok TK w sprawie zgodności zaskarżonego przepisu z konstytucją wydaje się już tylko formalnością.
Z informacji DGP zebranych w izbach skarbowych w Katowicach, Szczecinie i Gdańsku wynika, że organy podatkowe obecnie prowadzą postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2007 i lata następne. Ministerstwo Finansów uważa, że obecny art. 20 ust. 3 ustawy o PIT powinien być stosowany, mimo że niespełna rok temu Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny analogiczny przepis obowiązujący w okresie od 1998 r. do końca 2006 r. (wyrok z 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09).

Praca urzędników pójdzie na marne