Szef resortu finansów wycofał się z interpretacji ogólnej z lipca 2013 r. (nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70020/13), w której twierdził, że wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

W nowej interpretacja ogólnej z 21 maja 2014 r., sygn. DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, minister finansów przyznał, że do zmiany stanowiska skłoniła go jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych.

Przykładowo chodzi o wyroki NSA z 26 listopada 2013 r. II FSK 3050/11, z 25 czerwca 2013 sygn. akt. II FSK 2131/11 i z 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 88/10.
Sądy stoją bowiem na stanowisku, że służebność przesyłu – jako rodzaj służebności gruntowej – korzysta z tego zwolnienia określonego art. 21 ust. 1 pkt 120 lit a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).