Spadkobierca nie może skorzystać z prawa do zwolnienia podatkowego, jeśli spadkodawca zmarł, zanim sam je nabył – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Orzeczenie dotyczy kobiety, która w 2010 r. odziedziczyła w spadku akcje różnych spółek. Część z nich była wyemitowana przed 1 stycznia 2004 r.
W okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2003 r. dochody ze sprzedaży akcji dopuszczonych do publicznego obrotu nie były opodatkowane, zgodnie z art. 52 pkt 1 lit b ustawy o PIT. Potem zwolnienie to zostało przedłużone bezterminowo, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr 202, poz. 1956 ze zm.). Dotyczyło ono tylko akcji nabytych przed 2004 r.