Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym udział w nieodpłatnym kursie z zakresu opieki paliatywnej bądź hospicyjnej nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Dokument dotyczy przychodu osiągniętego w latach 2013-2014. Jest to kontynuacja wcześniejszego rozporządzenia, które zwalniało takie nieodpłatne świadczenia z PIT w latach 2010-2012. Zwolniony z PIT będzie przychód uzyskany przez osoby fizyczne, które uczestniczą w darmowym szkoleniu dotyczącym opieki paliatywnej bądź hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi. Chodzi o kursy organizowane przez organizacje pozarządowe bądź samorząd zawodowy lekarzy bądź pielęgniarek. Resort przyznał, że żaden przepis ustawy o PIT nie zwalnia z podatku nieodpłatnego świadczenia związanego z uczestnictwem w takim szkoleniu. Takiej preferencji podlegają tylko nieodpłatne szkolenia opłacone przez pracodawcę bądź udział w kursie przygotowanym przez organizację pożytku publicznego. Mówią o tym odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 90 oraz pkt 113 ustawy o PIT.

Na mocy obowiązujących przepisów wolontariusze musieliby wykazać wartość szkolenia przygotowanego przez organizację pozarządową bądź samorząd medyczny w składanym do 30 kwietnia 2014 r. zeznaniu PIT za 2013 r. Aby zapobiec takiej sytuacji resort finansów zaproponował, aby dokument wszedł w życie z dniem jego ogłoszenia.