Skutki wyroku w sprawie podatku od ukrytych dochodów są całkowicie jasne. Jeśli budżetu nie stać na zwrot podatku zapłaconego niezgodnie z konstytucją, to niech go spłaca w ratach – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.
Tym samym TK odmówił wyjaśnienia wątpliwości prawnych związanych z wyrokiem z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09). O jego interpretację wnioskowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Trudny wyrok