Resort finansów chce wprowadzić „miękkie” metody ponaglania podatników do regulowania zobowiązań. Będzie wysyłał przypomnienia SMS-em, e-mailem lub zamieszczał je na specjalnym portalu podatkowym.
Dobrowolne wpłaty to korzyść dla obu stron – przekonuje resort finansów w uzasadnieniu do przygotowanego już projektu rozporządzenia. Dzięki temu zalegający z wpłatą uniknie kosztów związanych z egzekucją administracyjną i nie straci wiarygodności w oczach banku, kontrahentów, pracodawcy. Z kolei organ podatkowy zaoszczędzi na wszczęciu i prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
Z projektu wynika, że urząd jako wierzyciel będzie mógł zrezygnować z wystawiania upomnienia i tytułu egzekucyjnego aż do momentu, gdy należność pieniężna wraz z odsetkami nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy do upływu terminu przedawnienia pozostanie mniej niż sześć miesięcy.