Organy podatkowe nie chcą płacić odsetek od 75-proc. podatku od nieujawnionych dochodów, który muszą zwracać na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Twierdzą, że nie one zawiniły w całej tej sprawie.
Z odmową spotkał się między innymi jeden z naszych czytelników, gdy wystąpił o ponad 4,7 tys. zł odsetek od nienależnie pobranego przez urząd skarbowy karnego podatku w wysokości 83,3 tys. zł.
Podatnik wygrał w sądzie zwrot daniny dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09), który stwierdził niezgodność z konstytucją art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, regulującego sposób określania przez organy podatkowe podatku od nieujawnionych dochodów (wyrok TK dotyczył lat 1998–2006).