Wyrok dotyczy przedsiębiorcy żyjącego wyłącznie z najmu. Postanowił on eksmitować część lokatorów, ale gmina mimo prawomocnych wyroków sądowych nie znalazła im lokali socjalnych. W związku z tym nadal zajmowali oni te same mieszkania, w zamian za co przedsiębiorca dostał od gminy odszkodowanie, zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266).
Gmina wystawiła przedsiębiorcy PIT-8C, na którym wykazała wypłacone pieniądze jako przychód z innych źródeł. Podatnik miał jednak wątpliwości, czy odszkodowanie nie jest związane z jego działalnością gospodarczą, skoro otrzymał pieniądze tylko dlatego, że mieszkańcy nie płacili mu comiesięcznych opłat za bezumowne zajmowanie lokalu.
We wniosku o interpretację podkreślił, że z art. 20 ust. 1 oraz 1a ustawy o PIT nie wynika, by odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego miało być przychodem z innych źródeł.
Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Podkreśliła, że nie widzi związku odszkodowania z przychodem z najmu.
Inaczej orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Stwierdził, że odszkodowanie należy powiązać ze źródłem przychodu. W tym wypadku kwota wypłacona przez gminę miała zrekompensować przedsiębiorcy zaległy czynsz od mieszkańców, których nie udało się wyeksmitować do lokali socjalnych – podsumował WSA.
Orzeczenie jest nieprawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 11 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1509/13.