Wyrok dotyczy podatnika, który spełnił warunki do skorzystania z ulgi na złe długi, wynikające z art. 89a ustawy o VAT. Jedyna wątpliwość dotyczyła momentu dokonania korekty. Podatnik był przekonany, że może to zrobić w deklaracji za każdy miesiąc, począwszy od tego, w którym minął 150. dzień od upływu terminu płatności (nie później niż dwa lata od wystawienia faktury, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona).
Izba skarbowa była natomiast zdania, że wprawdzie podatnik może faktycznie dokonać korekty później, ale tylko korygując deklarację za okres, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Zdaniem izby brzmienie przepisów nie pozwala na korektę w deklaracjach za kolejne miesiące rozliczeniowe.