Prawie 700 decyzji izb skarbowych, w sumie na ponad 181 mln zł, uchyliły do tej pory sądy administracyjne. DGP zebrał dane podsumowujące dotychczasowe skutki ubiegłorocznego wyroku TK.
Część z 376 wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych nie jest jeszcze prawomocnych, ale można przypuszczać, że werdykt sądu kasacyjnego będzie podobny.
Na tym uchylanie wadliwych decyzji fiskusa się nie kończy; w kolejce na rozpatrzenie czekają kolejne skargi.