Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2007 r. kupił na kredyt działkę rolną. Zrezygnował jednak z planów jej zagospodarowania i rok później ją sprzedał. We wniosku o interpretację przedstawił, że obliczając dochód do opodatkowania z tej transakcji, uwzględnił poniesione przez siebie koszty odsetek. Uważał, że odsetki od spłacanego kredytu nie są wyłączone w ustawie o PIT z kosztów uzyskania przychodów.

Izba Skarbowa w Katowicach stwierdziła, że podatnik nie ma racji. Uznała, że odsetki od kredytu są wydatkami związanymi z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie nieruchomości, a nie z samym nabyciem nieruchomości i nie wpływają także na podniesienie jej wartości. W związku z tym nie mogą być odliczone od przychodu.

Wskazała, że należy tu kierować się regulacją szczególną, o której mowa w art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Wynika z niej, że przy sprzedaży nieruchomości odlicza się udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły jej wartość w czasie ich posiadania.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, a spór koncentrował się wokół kwestii „dokumentowanych kosztów nabycia”. Podatnik stał na stanowisku, że gdyby nie zaciągnął kredytu, to w ogóle nie mógłby kupić nieruchomości, a tym samym później jej sprzedać i uzyskać przychodu podatkowego. Przekonywał, że wskazany przez izbę art. 22 ust. 6c ustawy o PIT jest niekonstytucyjny, bo pozwala na odliczenie odsetek przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale nie przez podatnika, który takiej działalności nie prowadzi.

Sąd zgodził się z nim i uchylił interpretację izby. Orzekł, że w art. 22 ust. 6c ustawy o PIT nie został zawarty zamknięty katalog „udokumentowanych kosztów nabycia” i nie ma zakazu zaliczania do nich także kosztów wynikających z konieczności spłaty odsetek od kredytu na zakup nieruchomości.

Wyrok ten zakwestionował Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Bogdan Lubiński wyjaśnił, że wprawdzie zapłacone odsetki stanowią część nakładów poniesionych na nabycie nieruchomości, ale nie oznacza to, że stanowią koszt podatkowy. Sędzia wskazał na art. 22 ust. 6e ustawy o PIT. Określa on, że wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. – Regulacja ta nie wymienia wśród dokumentów bankowych not, które potwierdzają spłatę odsetek kredytowych – wyjaśnił.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 7 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 538/12.