Z obowiązku wystawienia faktury nie zwalnia nawet wcześniejsze wydanie klientowi paragonu. Przy kwotach do 450 zł rozwiązaniem dla handlowca może być faktura uproszczona.
Do naszej redakcji zwrócił się czytelnik, który w grudniu 2013 r. kupował paliwo na stacji benzynowej BP na warszawskiej Woli. Jakież było jego zdziwienie, gdy pracownik odmówił mu wystawienia faktury od ręki. Zgodził się tylko napisać na odwrocie paragonu: „Nie posiadamy możliwości wystawienia faktury VAT po wydrukowaniu paragonu. Jedynie kierownik może ją wystawić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00”. Na koniec przystawił firmową pieczątkę.
– Nikt się mnie nie pytał, czy chcę wziąć paragon czy fakturę – opowiada czytelnik. – To jest niezrozumiałe działanie, bo przecież mogą tam tankować nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale także osoby będące w stolicy przejazdem. Nikt nie będzie wracał na stację za parę dni tylko po to, by wziąć fakturę – dodaje.
Jak poinformowała nas dr Magdalena Kandefer-Kańtoch, rzecznik prasowy BP Europa SE – oddział w Polsce, w sieci BP jest określona procedura wystawiania faktur VAT. Kasjer (przed dokonaniem sprzedaży – przyp. red.) ma obowiązek zapytać klienta, czy życzy sobie fakturę czy paragon. Jeśli klient nie zgłosi, że potrzebny jest mu pierwszy dokument, to kasjer wyda paragon. Faktura VAT (wystawiona po dacie sprzedaży – przyp. red.) może być wydana jedynie przez kierownika stacji.
– Zgodnie z przepisami mamy obowiązek wystawienia faktury do 3 miesięcy. Zawsze dotrzymujemy tego terminu, a najczęściej faktury VAT wystawiane są w ciągu kilku dni. Klient może odebrać je osobiście na stacji, możemy też wysłać je do niego na nasz koszt – zapewnia dr Magdalena Kandefer-Kańtoch.
Procedurą obowiązującą na stacjach BP zdziwiony jest Zbigniew Maciej Szymik, doradca podatkowy z Grupy Leader w Katowicach. – Nie widzę powodu, by sprzedawca towaru lub usługi, który wydał paragon fiskalny, czyli dokonał legalnej, podlegającej opodatkowaniu transakcji, miał odmawiać wystawienia faktury. Taki obowiązek wynika wprost z art. 87 par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz z ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Jego zdaniem takie działanie jest tym bardziej niezrozumiałe, że od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono uproszczenia w dokumentowaniu sprzedaży o niskiej wartości. – Podatnicy mają możliwość wystawienia faktury uproszczonej. Jest to nic innego jak paragon fiskalny, który dodatkowo zawiera NIP nabywcy. Jest to taki sam dokument księgowy jak zwykła faktura. Pamiętać należy jednak, że fakturę uproszczoną można wystawić wyłącznie, gdy kwota transakcji nie przekracza wartości 450 zł albo 100 euro – wyjaśnia Zbigniew M. Szymik.
Według niego przedsiębiorca dokonujący masowej sprzedaży powinien tak zorganizować jej dokumentowanie, aby nie utrudniać życia klientom. – Jeśli kasjer zapomniał przed zatwierdzeniem sprzedaży zapytać klienta, czy chce otrzymać fakturę, czy tylko paragon, powinien mieć możliwość natychmiastowego wystawienia faktury do tego paragonu – uważa doradca podatkowy.
Przedsiębiorca dokonujący masowej sprzedaży powinien tak zorganizować jej dokumentowanie, aby nie utrudniać życia klientom

Co powinna zawierać faktura uproszczona

Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, faktura uproszczona może zostać wystawiona, jeżeli jej kwota nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Może ona nie zawierać imion i nazwiska nabywcy lub nazwy nabywcy oraz adresu i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9, 11–14 tego artykułu, tj.:

● miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

● ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),

● wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

● stawki podatku,

● sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną z podatku,

● kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

– pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek kwotę podatku.

Generalnie dane, jakie mają być podane na fakturze uproszczonej, pokrywają się z danymi wymienianymi na paragonie fiskalnym. Obowiązkowo jednak wymagane jest wpisanie numeru NIP nabywcy (art. 8 par. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz.U. z 2013 r. poz. 363).