Rząd w obwieszczeniu ogłosi wykaz materiałów budowlanych, za które będzie się należał zwrot VAT. Tak jak obecnie, pozostanie on limitowany.
Zgodnie z nowymi zasadami zwrot należy się tylko od zakupów dokonywanych od dnia wydania pozwolenia na budowę. Ponieważ wsparciem w Programie MdM objęte są jedynie przedsięwzięcia realizowane na podstawie pozwoleń na budowę wydawanych po 1 stycznia 2014 r., również faktury za zakup materiałów budowlanych muszą być wystawiane po tej dacie. Natomiast ostateczną datą poniesienia wydatków (wystawienia faktury) jest 30 września 2018 r.
Jeśli chodzi o zakres materiałów budowlanych objętych zwrotem, to tu podstawowa zasada się nie zmienia. Tak jak obecnie, również w ramach programu MdM będą to towary, na które stawka VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej (tj. od 1 maja 2004 r.) wzrosła z 7 proc. do 22 proc. (a obecnie wynosi 23 proc.). Zgodnie z delegacją zawartą w ustawie o MdM minister właściwy do spraw budownictwa, w porozumieniu z ministrem finansów ogłosi wykaz takich materiałów budowlanych w obwieszczeniu. Dziś również funkcjonuje podobny wykaz (obwieszczenie ministra infrastruktury z 3 września 2010 r.; Dz.Urz. MI nr 11, poz. 35).
Zwrot jest i pozostanie limitowany, przy czym od nowego roku obowiązywał będzie jeden próg – odpowiadający dzisiejszemu limitowi przewidzianemu dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę.
Odzyskać będzie można 65,22 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur, ale nie więcej niż wynosi ustawowy limit. Wylicza się go w następujący sposób: 12,195 proc. x 70 mkw. x cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ostatnio ogłoszonej przez prezesa GUS przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot. Przykładowo do wniosków składanych w II kwartale 2014 r. będzie trzeba stosować cenę 1 mkw. ogłoszoną za IV kwartał 2013 r.
Jeśli o zwrot będą się ubiegać małżonkowie, muszą pamiętać, że kwota zwrotu obliczona zgodnie z powyższymi zasadami dotyczy łącznie ich obojga.
W nowym stanie prawnym nie będzie możliwości uzyskania zwrotu VAT z faktur wystawionych z datą wcześniejszą niż data wydania pozwolenia budowę