Interpretacja dotyczy rzeczoznawcy majątkowego sporządzającego (na podstawie umów o dzieło) operaty szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości i uproszczone inwentaryzacje obiektów budowlanych. Jego wątpliwości dotyczyły tego, czy może stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził taką możliwość. Wyjaśnił, że przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu zawartych umów o dzieło, na podstawie których przenosi on prawa autorskie do utworów (opracowań), są zaliczane do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. W konsekwencji stosuje się do nich 50-proc. koszty podatkowe, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Łącznie jednak w roku podatkowym nie mogą one przekroczyć połowy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 42 764 zł.

Dyrektor izby zastrzegł, że odliczenie 50-proc. kosztów będzie możliwe pod warunkiem, że wykonane przez rzeczoznawcę opracowania są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 marca 2014 r., nr ILPB1/415-1337/13-4/AP.