Polacy chętnie zawiadamiają urząd skarbowy o zaobserwowanych zjawiskach. Zachodzi jednak pytanie, co ludźmi powoduje i jaka jest użyteczność tych informacji - uważa Leszek Boroch, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi.

Ile donosów wpływa do urzędów skarbowych?

Sporo, trend jest wzrostowy. Wykorzystywane są różne kanały. Najwięcej nadawanych jest na poczcie, w dalszej kolejności przez pocztę elektroniczną i osobiście – w formie pisma lub do protokołu. W wielu doniesieniach ich autorzy żądają poinformowania o sposobie wykorzystania informacji oraz grożą zawiadomieniem organów centralnych albo środków masowego przekazu, jeżeli urząd skarbowy nie zajmie się sprawą. Często zamieszczone jest życzenie, by nie ujawniać danych autora.