Wspólnicy spółki jawnej, którzy zaciągnęli kredyt, by spłacić partnera występującego ze spółki, nie zaliczą wydatków na spłatę tego kredytu do kosztów podatkowych – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Wyrok dotyczy wspólnika, który wydatki na spłatę takiego kredytu wraz z odsetkami chciał zaliczyć – w przypadającej na niego części – do kosztów uzyskania przychodu. Twierdził, że bez pieniędzy z banku nie będzie mógł spłacić partnera, z którym on i pozostali wspólnicy od dawna byli w sporze. Mogłoby to doprowadzić do kłopotów finansowych w spółce i w konsekwencji nawet jej upadku – argumentował.
Izba skarbowa odmówiła jednak prawa do odliczenia. Uznała, że wzajemne rozliczenia między wspólnikami nie wpływają ani na przychody spółki, ani na zabezpieczenie bądź zachowanie ich źródła. Nie mogą więc być kosztem podatkowym.
Stanowisko to podzielił WSA w Białymstoku. Zgodził się z izbą, że kredyt finansujący spłatę wspólnika występującego ze spółki nie ma związku z jej przychodami. Podobnie orzekł NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 lutego sygn. akt II FSK 57/12.