Wdowa musi nie tylko rozliczyć się z podatku od spadku. Ma także obowiązek uregulować sprawy związane z transakcjami zawartymi wspólnie jeszcze za życia męża.
29 października 2010 r. zmarł szwagier czytelniczki, zostawiając jej mężowi dom w spadku. Czytelniczka zameldowała się w nim wraz z mężem w grudniu 2010 r. 3 lipca 2012 r. zapadło postanowienie sądu o nabyciu spadku. 20 czerwca 2013 r. dom został sprzedany za 325 tys. zł. Jednocześnie małżonkowie kupili piętro domu za 177 tys. zł, ponieśli też 50 tys. zł na remont. 1 października 2013 r. zmarł mąż czytelniczki. Czy w związku z tym będę miała jakieś obowiązki – pyta czytelniczka, dodając, że do tej pory nie został zapłacony żaden podatek z tytułu tych transakcji.
Tak, na czytelniczce będą spoczywały obowiązki wynikające z ustaw: o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomijamy natomiast kwestię opodatkowania nabycia spadku przez męża czytelniczki po zmarłym bracie, ponieważ przy sprzedaży domu musiał on okazać przed notariuszem potwierdzenie, że wywiązał się z obowiązków w zakresie podatku od spadku.