Gmina musi skorygować podatek naliczony, jeśli zmieni się ostateczne przeznaczenie inwestycji – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dwóch wydanych niedawno wyrokach.
Sąd przypomniał, że od inwestycji realizowanej w związku z przebudową lub budową nieruchomości gmina może odliczyć VAT tylko w zakresie, w jakim będzie ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT.
Oba wyroki dotyczyły tej samej gminy. Wybudowała ona parking oraz rozbudowała świetlicę. Początkowo obie te inwestycje zamierzała wykorzystywać zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT. Ostatecznie jednak po rozbudowie świetlica służyła wyłącznie do czynności o charakterze publicznoprawnym; była nieodpłatnie udostępniana na cele gminne. Nie była to więc działalność gospodarcza opodatkowana VAT i w konsekwencji gmina musiała skorygować podatek naliczony od wydatków poniesionych na rozbudowę odliczony w poprzednich latach.