Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo odzyskać podatek od wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, którą przekazała do nieodpłatnego użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM), a ten wykorzystuje ją do działalności opodatkowanej.
Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego w poprzednich fazach obrotu stanowi realizację zasady neutralności VAT – tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
Na odliczenie nie chciała się zgodzić izba skarbowa. W wydanej interpretacji akcentowała odrębność podatkową gminy i ZGKiM.