Mimo korzystnych dla gmin wyroków sądów Ministerstwo Finansów upiera się, że samorządy powinny naliczać przewoźnikom podatek.
Z ostatnich interpretacji indywidualnych wynika, że resort finansów nadal uparcie kwestionuje wykładnię prezentowaną przez NSA. Spór toczy się o to, czy nakładanie przez samorządy na przewoźników bądź operatorów korzystających z przystanków komunikacyjnych i dworców opłat jest wykonywaniem władztwa publicznego, więc nie ma mowy o VAT (tak uważa Naczelny Sąd Administracyjny), czy też są to działania o charakterze cywilnoprawnym, które podlegają opodatkowaniu (takiego zdania jest MF).

Fiskus: usługi z VAT