Była przekonana, że nie, skoro kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) nie wymaga od członków rady nadzorczej pobierania wynagrodzenia. Nie zgodziła się z nią izba skarbowa.

Podkreśliła, że skoro członkowie rady nadzorczej świadczą swoje usługi bez wynagrodzenia, to spółka dysponuje pieniędzmi, które w innym przypadku musiałaby wypłacić im jako pensję. Dlatego – zdaniem izby – w obu sytuacjach, o które pytała spółka, uzyska ona przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Potwierdził to wrocławski WSA, do którego trafił spór. Sąd przypomniał, że zgodnie ze statutem spółki członkowie rady nadzorczej mogą uzyskiwać wynagrodzenie, a dwóch z nich z takich pieniędzy zrezygnowało. Skoro tak, to spółka uzyskuje majątkowe przysporzenie w wysokości zaoszczędzonych wydatków, które w przeciwnej sytuacji musiałaby wypłacać – podsumował sąd. Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA we Wrocławiu z 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 2061/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia