Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie kontraktu jest z nim integralnie związana i trzeba od niej zapłacić VAT, skoro umowa jest opodatkowana – orzekł NSA.
O interpretację podatkową wystąpiło towarzystwo ubezpieczeniowe. Wyjaśniło, że często podpisuje umowy najmu lokali, w których świadczy usługi dla klientów. Kontrakty są zawierane na długie okresy. Ich zerwanie przed ustalonym terminem wiąże się z koniecznością zapłaty wysokiego odszkodowania. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel decyduje się na taki krok, ponieważ prowadzenie biznesu w danym lokalu przestało być opłacalne. W związku z tym spytał ministra finansów, czy wypłacone z tego tytułu odszkodowanie podlega VAT. Według niego – nie, ponieważ jest rekompensatą za zerwanie umowy i nie stanowi wynagrodzenia za usługę.
Minister finansów się z tym nie zgodził. Powołał się na art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Według niego z przepisów tych wynika, że usługą opodatkowaną jest każde świadczenie – działanie lub zaniechanie – na rzecz innego podmiotu, w wyniku którego odnosi on korzyść.
Sprawa trafiła do sądu. WSA w Warszawie uchylił interpretację. Przyznał rację ubezpieczycielowi, że odszkodowanie nie jest opodatkowane, ponieważ nie stanowi wynagrodzenia za usługę. Rekompensuje ono jedynie utracone przez wynajmującego lokal wpływy.
Minister finansów złożył kasację do NSA i została ona uwzględniona. Sąd powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 grudnia 1993 r. (sprawa Lubbock Fine & Co., sygn. C-63/92). Wynika z niego, że odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu przez wynajmującego stanowi czynność podlegającą VAT. NSA wyjaśnił, że jeśli umowa taka podlegała podatkowi (bo była realizowana w ramach działalności gospodarczej towarzystwa ubezpieczeniowego), to również odszkodowanie wypłacone za jej zerwanie jest opodatkowane, ponieważ jest z nią integralnie związane.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 7 lutego 2014 r., sygn. I FSK 1664/12.