Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie kontraktu jest z nim integralnie związana i trzeba od niej zapłacić VAT, skoro umowa jest opodatkowana – orzekł NSA.
O interpretację podatkową wystąpiło towarzystwo ubezpieczeniowe. Wyjaśniło, że często podpisuje umowy najmu lokali, w których świadczy usługi dla klientów. Kontrakty są zawierane na długie okresy. Ich zerwanie przed ustalonym terminem wiąże się z koniecznością zapłaty wysokiego odszkodowania. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciel decyduje się na taki krok, ponieważ prowadzenie biznesu w danym lokalu przestało być opłacalne. W związku z tym spytał ministra finansów, czy wypłacone z tego tytułu odszkodowanie podlega VAT. Według niego – nie, ponieważ jest rekompensatą za zerwanie umowy i nie stanowi wynagrodzenia za usługę.
Minister finansów się z tym nie zgodził. Powołał się na art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Według niego z przepisów tych wynika, że usługą opodatkowaną jest każde świadczenie – działanie lub zaniechanie – na rzecz innego podmiotu, w wyniku którego odnosi on korzyść.