Ryczałtowcy, którzy wynajmują mieszkanie i nie osiągają dużych przychodów z tego tytułu, mogą płacić ryczałt raz na kwartał, zamiast w cyklu comiesięcznym.

Podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu lud dzierżawy nieruchomości, mają obowiązek opodatkowania dochodów z tego tytułu. Dochody z tytułu najmu można opodatkować na zasadach ogólnych opodatkowanych w formie skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak opodatkować przychody z najmu i dzierżawy