Drobni przedsiębiorcy, u których obroty nie przekroczyły 150 tys. zł, nie muszą czekać do 1 stycznia następnego roku, aby ponownie skorzystać z preferencji. Tak orzekł NSA
Przedsiębiorstwo zamierzało przygotowywać projekty budynków mieszkalnych i użytkowych, a także ich ocieplenia. Chciało skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Przepis ten określa, że zwolniona z podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł (do limitu nie wlicza się VAT). Jednocześnie zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego, może – nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym to nastąpiło – ponownie z niego skorzystać.
We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że płaci VAT oraz że od dwóch lat wartość świadczonych przez nią usług nie przekroczyła 150 tys. zł. Pełnomocnicy podkreślili również, że firma była zarejestrowanym podatnikiem do 29 lutego 2012 r., natomiast od 1 marca 2012 r. chciała wrócić do zwolnienia z VAT.