Drobni przedsiębiorcy, u których obroty nie przekroczyły 150 tys. zł, nie muszą czekać do 1 stycznia następnego roku, aby ponownie skorzystać z preferencji. Tak orzekł NSA
Przedsiębiorstwo zamierzało przygotowywać projekty budynków mieszkalnych i użytkowych, a także ich ocieplenia. Chciało skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.). Przepis ten określa, że zwolniona z podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których jej wartość nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł (do limitu nie wlicza się VAT). Jednocześnie zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z niego, może – nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym to nastąpiło – ponownie z niego skorzystać.
We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że płaci VAT oraz że od dwóch lat wartość świadczonych przez nią usług nie przekroczyła 150 tys. zł. Pełnomocnicy podkreślili również, że firma była zarejestrowanym podatnikiem do 29 lutego 2012 r., natomiast od 1 marca 2012 r. chciała wrócić do zwolnienia z VAT.
Szef resortu finansów stwierdził, że zwolnienie podmiotowe jest określane na cały rok, a zatem skorzystanie z niego (a w przypadku spółki powrót do niego) jest możliwe wyłącznie od początku danego roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia – o ile spełnione są wspomniane wcześniej warunki. Nie można więc zastosować go od dowolnego miesiąca roku podatkowego.
Pełnomocnicy spółki złożyli skargę do sądu. Uważali, że firma spełnia wszelkie warunki do ponownego skorzystania ze zwolnienia – i to w trakcie roku. Sąd uchylił interpretację z przyczyn proceduralnych. Jego zdaniem organ podatkowy wydał ją bez dokładnego przeanalizowania stanu faktycznego. Naruszył więc przepisy ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Minister się z tym nie zgodził i złożył kasację. NSA oddalił ją. Zgodził się, że procedura została naruszona. Sędzia Danuta Oleś podkreśliła też jednak, że żaden przepis ustawy o VAT nie zabrania skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT w trakcie roku podatkowego. Minister powinien więc zinterpretować ten przepis zgodnie z wolą podatnika. Wyrok jest prawomocny.
Podatnik, który utraci prawo do zwolnienia w VAT ze względu na przekroczenie limitu obrotów, albo który chce zrezygnować ze zwolnienia, musi dokonać aktualizacji danych w formularzu rejestracyjnym VAT-R
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 280/13.