Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia o zaniechaniu poboru opłaty skarbowej od decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego. Chodzi o dopłatę do prądu dla najuboższych (od 11,36 zł do 18,93 zł miesięcznie). DGP informował jako pierwszy, że za decyzję o jej uzyskaniu świadczeniobiorca miał płacić 10 zł. Teraz ustawodawca chce naprawić to przeoczenie.

Zgodnie z art. 1 pkt 13c prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dodatek energetyczny przysługuje osobom, które mają podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, mieszkają w miejscu dostarczania energii i przyznano im dodatek mieszkaniowy. O ile decyzja o tym ostatnim świadczeniu była wolna od opłaty skarbowej, o tyle za przyznanie dodatku energetycznego należało wnieść opłatę skarbową.
Na absurd ten zwróciła uwagę m.in. Unia Metropolii Polskich. Jak wskazuje resort finansów, to na jej wniosek przygotowano projekt nowego rozporządzenia. W jego uzasadnieniu MF przyznało, że brak racjonalnych podstaw do różnicowania zasad pobierania opłat skarbowych od wydania decyzji o obu dodatkach.
Zgodnie z projektem opłata za wydanie decyzji o przyznaniu pomocy odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej nie będzie pobierana od wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Resort chce jak najszybszego wejścia w życie nowego rozporządzenia, gdyż procedura przyznawania dodatków trwa już od początku roku.
Tomasz Fijołek, zastępca dyrektora biura Unii Metropolii Polskich, cieszy się z szybkiej reakcji MF na zgłoszone uwagi.
– Projekt jednak rozwiązuje problem tylko tymczasowo. Nie wiadomo, jaka procedura będzie dotyczyć opłat skarbowych od decyzji o przyznaniu dodatków energetycznych wydanych na wnioski złożone w 2015 r. Nie ma bowiem pewności, czy minister zdecyduje się na wprowadzenie nowego zwolnienia w ustawie o opłacie skarbowej – mówi Tomasz Fijołek.
Dodaje, że nie rozwiązano także głównych problemów dotyczących dodatku energetycznego, takich jak zbyt mała dotacja dla samorządów na realizację nowego zadania. Zapowiada dalsze rozmowy z Ministerstwem Finansów na ten temat.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do dalszych uzgodnień