Zgodnie z art. 1 pkt 13c prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dodatek energetyczny przysługuje osobom, które mają podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, mieszkają w miejscu dostarczania energii i przyznano im dodatek mieszkaniowy. O ile decyzja o tym ostatnim świadczeniu była wolna od opłaty skarbowej, o tyle za przyznanie dodatku energetycznego należało wnieść opłatę skarbową.
Na absurd ten zwróciła uwagę m.in. Unia Metropolii Polskich. Jak wskazuje resort finansów, to na jej wniosek przygotowano projekt nowego rozporządzenia. W jego uzasadnieniu MF przyznało, że brak racjonalnych podstaw do różnicowania zasad pobierania opłat skarbowych od wydania decyzji o obu dodatkach.