Zgodnie z ówczesnymi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) przysługiwało mu roszczenie o wypłatę równowartości rynkowej lokalu w chwili, gdy się z niego wyprowadzi. Podatnik uczynił to w 2013 r., a spółdzielnia sprzedała mieszkanie w drodze przetargu i wypłaciła mu należne pieniądze.

Uważała, że od części z nich może nie pobierać podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten zwalnia z daniny przychody otrzymane m.in. w związku ze zwrotem wkładów w spółdzielni do ich wysokości. Spółdzielnia argumentowała, że w chwili gdy jej były członek kupił prawo do lokalu w 1999 r., nabył wraz z nim także wniesiony wcześniej wkład budowlany. W związku z tym według spółdzielni należy opodatkować – jako przychód z innych źródeł – tylko nadwyżkę wartości rynkowej lokalu nad wysokością wkładu budowlanego.

Dyrektor łódzkiej izby skarbowej był przeciwnego zdania. Uznał, że całość przychodu otrzymanego przez byłego członka spółdzielni podlegać będzie PIT. Przypomniał, że wkład budowlany byłby wolny od daniny, tylko gdyby to mężczyzna go poniósł, a nie kupił na rynku wtórnym.

Izba podkreśliła też, że nie może w interpretacji oceniać przepisów prawa spółdzielczego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1443) i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 stycznia 2014 r., nr IPTPB1/415-632/13-4/DS.