Pieniądze, które kontrahent wypłaca spółce za pozbycie się zamówionych produktów, są opodatkowane i powinny być dokumentowane fakturą – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Spółka zajmowała się produkcją i sprzedażą opakowań m.in. na papierosy. Jej kontrahenci zamawiali konkretną ilość towarów, ale nie zawsze wszystkie odbierali. Jeśli część opakowań była zbędna, klient zlecał spółce ich odpłatne zniszczenie. Ta wystawiała fakturę VAT.
Firma nabrała wątpliwości, czy postępuje prawidłowo. Zapytała izbę skarbową, czy koszty, którymi obciąża kontrahentów, podlegają VAT. Sama twierdziła, że skoro niszczy towar, to nie świadczy odpłatnej usługi, bo klient nie uzyskuje równoważnego świadczenia. Płaci jej zaś za to, że poniosła szkodę w swoim majątku. Według niej taka należność nie podlega VAT. Może więc być dokumentowana notą księgową, a nie fakturą.
Izba skarbowa była innego zdania. Stwierdziła, że spółka otrzymuje wynagrodzenie za wynikającą z zamówienia usługę. Podlega ono VAT i musi być udokumentowane fakturami.
Łódzki WSA przyznał rację urzędnikom. Uznał jednak, że opodatkowana nie jest usługa, tylko odpłatna dostawa opakowań. Argumentował, że zarówno gdy klient spółki je odbiera, jak i wtedy, gdy zleca ich niszczenie, towar jest do jego dyspozycji i to on decyduje o jego dalszym losie. Sąd podkreślił, że nie ma znaczenia nazwanie przez spółkę pieniędzy odszkodowaniem, bo także ono może podlegać VAT jako wynagrodzenie. Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1152/13.