Wrocławska izba skarbowa przegrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym spór z Grupą Allegro. Musi rozpatrzyć jej wniosek dotyczący korzystania przez służby podatkowe z baz danych zawierających informacje o aukcjach internetowych i ich użytkownikach. Taki jest skutek skargi Allegro na bezczynność dyrektora izby skarbowej.
We wrześniu 2012 r. spółka zwróciła się do organu o udostępnienie informacji publicznej. Zażądała od izby wyjaśnień, czy korzysta lub w jakim okresie korzystała z zawartości serwisów internetowych: AlleKontrola.pl, E-kontrola.pl i ArchiwumAllegro.pl, oraz czy używała programów udostępnianych przez osoby prowadzące te serwisy, które umożliwiają dostęp do danych o aukcjach, a także, jakie dane pobierała i w jakim celu. Firma chciała także wskazania podstawy prawnej takich działań izby. Allegro zawnioskowało też o przekazanie kopii umów cywilnoprawnych oraz danych osób, które współpracowały w tym zakresie z izbą, oraz informacji o kosztach takich operacji.
Allegro wyjaśniło, że jest to niezbędne do dochodzenia swoich praw naruszonych przez zbieranie danych dotyczących aukcji internetowych. Jak tłumaczyli pełnomocnicy portalu, udostępnione przez izbę dane zostaną wykorzystane w działaniach prawnych, w szczególności w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.